Wetenschappelijk onderzoek

Onze praktijk vindt het belangrijk dat de effectiviteit van onze behandelmethode(n) objectief en onafhankelijk wordt aangetoond. Daar hebt u als cliënt baat bij, maar wij natuurlijk ook. Daarom doen wij mee aan een groot langlopend landelijk onderzoek. Het kan zijn dat wij daarvoor uw medewerking vragen.

Het enige dat u dan hoeft te doen, is op 3 tijdstippen een vragenlijst in te vullen. Dat kost u ongeveer 10 minuten per keer. De vragenlijst ontvangt u van Onderzoeksbureau Soffos te Rijen. U kunt de vragenlijst op het besloten gedeelte van de site van Soffos online invullen. Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en vallen onder het medisch beroepsgeheim. Direct nadat u de vragenlijst hebt verzonden, ontvangt u van Soffos per e-mail een gezondheidsrapport. Daarin staat wat u op het moment van invullen vindt van uw kwaliteit van leven. In de rapporten na de tweede en derde vragenlijst kunt u zien waaar verschillen zijn opgetreden.

Onze praktijk heeft geen inzage in die rapporten. Wij krijgen alleen iedere 4 maanden een anoniem verslag over alle cliënten die bij ons meedoen. Voor ons is die informatie heel waardevol, want het helpt ons in ons streven om u zo goed mogelijk te helpen.

Dus, als wij u vragen, hopen wij dat u mee wilt doen.

Bij voorbaat onze dank!

06 - 28 20 5327

Nuttersvoetpad 5
7631 AW Ootmarsum

Nieuws

Let op de scholingsdata!

Kijk in de Agenda!

Copyright © 2013 Praktijk Rony Veld
- websolutions by BlueGear -

Keurmerk CleanBits: deze website wordt duurzaam gehost